הנחיות התו הירוק בהיכל התרבות ת"א

הנחיות קורונה חדשות

החל מה- 18.8.21 הורחב התו הירוק לכל ענפי המשק ויחול  במתחם היכל התרבות
מגיל 3, הכניסה להיכל התרבות תתאפשר רק עם הצגת תעודת מתחסן/מחלים או בדיקה שלילית

לא מחוסנים- חובת בדיקה

תתאפשר כניסה למתחם היכל התרבות עם הצגת בדיקה מהירה מטעם גוף מורשה של משרד הבריאות שבוצעה 24 שעות לפני מועד הכניסה

ככל שיתקבלו הנחיות חדשות ממשרד הבריאות נפרסמן באתר ונפעל על פיהן

עמדת חיטוי היכל התרבות