הנחיות קורונה בהיכל התרבות ת"א

הנחיות קורונה חדשות

החל מ 7/2/022 אישרה הממשלה את הארכת התקנות בעניין חובת עטיית מסיכה

כמו כן אישרה הממשלה את תקנות הגבלת פעילות עד ליום 1/3/2022 בכפוף לשינויים, לפיכך אין חובת תו ירוק בהיכל התרבות

למעט באירועים עסקיים בהם מוגש כיבוד.

עמדת חיטוי היכל התרבות